Logoja e Itself Tools
itselftools
Konvertoni koordinatat në një adresë

Konvertoni koordinatat në një adresë

Përdorni këtë mjet online për të kthyer koordinatat GPS në një adresë rruge. Mjetet tona ju lejojnë të gjeni koordinatat dhe adresën në vendndodhjen tuaj, të konvertoni adresat dhe koordinatat dhe të ndani vendndodhjet.

Veçori imazhin e seksionit
Imazhi i seksionit të aplikacioneve në ueb