Itself Tools
itselftools
Trosi cyfesurynnau i gyfeiriad

Trosi cyfesurynnau i gyfeiriad

Defnyddiwch yr offeryn ar-lein hwn i drosi cyfesurynnau GPS i gyfeiriad stryd. Mae ein hoffer yn caniatáu ichi ddod o hyd i'r cyfesurynnau a'r cyfeiriad yn eich lleoliad, i drosi cyfeiriadau a chyfesurynnau ac i rannu lleoliadau.

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Dysgu mwy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n rhif Telerau Gwasanaeth a Polisi Preifatrwydd.

Rydym yn darparu pedwar offeryn geolocation ar-lein am ddim

Offeryn ar-lein Rhannwch Fy Lleoliad: Rhannwch eich lleoliad presennol

https://share-my-location.com/cy

Mae rhannu fy lleoliad yn caniatáu ichi adael i deulu a ffrindiau wybod ble rydych chi, p'un ai er mwyn helpu i gwrdd neu er eich diogelwch eich hun. Gallwch hefyd rannu'ch lleoliad â'r byd trwy rannu ble rydych chi ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook neu Twitter, neu gallwch chi rannu'ch lleoliad trwy e-bost, neges destun neu unrhyw fodd arall sydd ar gael.

Offeryn ar-lein Geocodio: Trosi cyfeiriad stryd i gyfesurynnau GPS

https://share-my-location.com/cy/geocoding

Mae geocodio yn broses sy'n trosi cyfeiriad stryd i gyfesurynnau lledred a hydred. Gall hyn fod yn ddefnyddiol mewn sawl sefyllfa fel gallu gosod unrhyw gyfeiriad ar unrhyw fap penodol.

Offeryn ar-lein Geocodio Cefn: Trosi cyfesurynnau GPS i gyfeiriad stryd

https://share-my-location.com/cy/reverse-geocoding

Mae geogodio gwrthdroi yn broses sy'n trosi cyfesurynnau lledred a hydred i gyfeiriad. Rydych chi eisiau gwybod beth yw'r cyfeiriad sy'n cyfateb i'ch lleoliad presennol, neu ddarganfod cyfeiriad unrhyw bwynt ar fap, yr offeryn geogodio gwrthdroi rhad ac am ddim hwn yw'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Offeryn ar-lein Fy Lleoliad: Sicrhewch gyfesurynnau GPS eich lleoliad presennol

https://share-my-location.com/cy/my-location

Mae dod o hyd i gyfesurynnau eich lleoliad presennol yn ddefnyddiol iawn mewn sawl sefyllfa o osod eich hun ar fap i sefydlu electroneg a thelesgopau. I ddarganfod mwy am gyfesurynnau lledred a hydred edrychwch ar ein cyflwyniad isod.

Delwedd adran nodweddion

Nodweddion

Diogel

Teimlwch yn ddiogel i roi caniatâd i gael mynediad i'ch lleoliad, nid yw'n cael ei ddefnyddio at unrhyw ddiben heblaw'r hyn a nodir.

Am ddim i'w ddefnyddio

Mae'r ap gwe gwasanaethau lleoliad hwn yn hollol rhad ac am ddim i'w ddefnyddio, nid oes angen cofrestru ac nid oes terfyn defnydd.

Ar-lein

Mae'r cymhwysiad hwn wedi'i seilio'n llwyr yn eich porwr gwe, nid oes unrhyw feddalwedd wedi'i osod.

Pob dyfais a gefnogir

Mae'r ap hwn yn gweithio ar unrhyw ddyfais sydd â phorwr: ffonau symudol, tabledi a chyfrifiaduron bwrdd gwaith.

Delwedd adran apps gwe