Itself Tools
itselftools
Vị trí của tôi

Vị trí của tôi

Sử dụng công cụ trực tuyến này để lấy tọa độ GPS của vị trí hiện tại của bạn. Các công cụ của chúng tôi cho phép bạn tìm tọa độ và địa chỉ tại vị trí của bạn, để chuyển đổi địa chỉ và tọa độ cũng như chia sẻ vị trí.

Trang web này sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụChính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp bốn công cụ định vị địa lý trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến Chia Sẻ Vị Trí Của Tôi: Chia sẻ vị trí hiện tại của bạn

https://share-my-location.com/vi

Chia sẻ vị trí của tôi cho phép bạn cho gia đình và bạn bè biết bạn đang ở đâu, cho dù đó là để giúp gặp gỡ hoặc vì sự an toàn của chính bạn. Bạn cũng có thể chia sẻ vị trí của mình với mọi người bằng cách chia sẻ vị trí của bạn trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook hoặc Twitter hoặc bạn có thể chia sẻ vị trí của mình qua email, tin nhắn văn bản hoặc bất kỳ phương tiện nào khác có sẵn.

Công cụ trực tuyến Mã Hóa Địa Lý: Chuyển đổi địa chỉ đường phố thành tọa độ GPS

https://share-my-location.com/vi/geocoding

Mã hóa địa lý là một quá trình chuyển đổi địa chỉ đường phố thành tọa độ vĩ độ và kinh độ. Điều này có thể hữu ích trong nhiều tình huống như có thể định vị bất kỳ địa chỉ nào trên bất kỳ bản đồ nào.

Công cụ trực tuyến Mã Hóa Ngược: Chuyển đổi tọa độ GPS thành địa chỉ đường phố

https://share-my-location.com/vi/reverse-geocoding

Mã hóa địa lý ngược là một quá trình chuyển đổi các tọa độ vĩ độ và kinh độ thành một địa chỉ. Bạn muốn biết địa chỉ tương ứng với vị trí hiện tại của bạn hoặc tìm địa chỉ của bất kỳ điểm nào trên bản đồ, công cụ mã hóa địa lý ngược miễn phí này là thứ bạn cần.

Công cụ trực tuyến Vị Trí Của Tôi: Nhận tọa độ GPS của vị trí hiện tại của bạn

https://share-my-location.com/vi/my-location

Tìm tọa độ của vị trí hiện tại của bạn rất hữu ích trong nhiều tình huống từ việc định vị bản thân trên bản đồ đến thiết lập thiết bị điện tử và kính viễn vọng. Để tìm hiểu thêm về tọa độ kinh độ và vĩ độ, vui lòng kiểm tra giới thiệu của chúng tôi dưới đây.

Giới thiệu về tọa độ kinh độ và vĩ độ

Các tọa độ vĩ độ và kinh độ là một phần của hệ thống tọa độ địa lý có thể xác định bất kỳ vị trí nào trên Trái đất. Hệ thống này sử dụng bề mặt hình cầu bao phủ Trái đất. Bề mặt này được chia thành một lưới và mỗi điểm trên bề mặt này tương ứng với một vĩ độ và kinh độ cụ thể, giống như mỗi điểm trên mặt phẳng cartesian tương ứng với tọa độ x và y cụ thể. Lưới này phân chia bề mặt Trái đất với hai bộ đường chạy song song với xích đạo và từ Cực Bắc đến Cực Nam.

Các đường thẳng song song với đường xích đạo, và do đó các đường chạy từ đông sang tây, có giá trị vĩ độ không đổi. Họ, đầy đủ, được gọi là song song. Đường chạy ngay trên đường xích đạo xác định giá trị vĩ độ 0. Đi về phía bắc về phía Bắc Cực, giá trị vĩ độ tăng từ 0 đến 90 tại Cực Bắc. New York, nằm giữa đường xích đạo và Bắc Cực có vĩ độ 40.71455. Từ đường xích đạo đi về phía nam, các giá trị vĩ độ trở thành âm và đạt -90 tại Cực Nam. Rio de Janeiro có vĩ độ -22.91216.

Các đường chạy từ Bắc Cực đến Nam Cực có giá trị kinh độ không đổi. Những dòng đó được gọi là kinh tuyến. Kinh tuyến xác định kinh độ của giá trị 0 đi qua Greenwich ở Anh. Đi về phía tây từ Greenwich, nói về phía châu Mỹ, các giá trị kinh độ trở nên tiêu cực. Các giá trị kinh độ ở phía tây Greenwich đi từ 0 đến -180 và các giá trị kinh độ theo hướng đông đi từ 0 đến 180. Thành phố Mexico có kinh độ -99.13939 và Singapore có kinh độ 103.85211.

Ví dụ, tọa độ kinh độ và vĩ độ được sử dụng bởi GPS. Tại bất kỳ thời điểm nào, vị trí hiện tại của bạn có thể được xác định chính xác bởi các tọa độ kinh độ và vĩ độ.

Hình ảnh phần tính năng

Đặc trưng

Chắc chắn

Cảm thấy an toàn khi cấp quyền truy cập vị trí của bạn, nó không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích đã nêu.

Dùng miễn phí

Ứng dụng web dịch vụ định vị này hoàn toàn miễn phí sử dụng, không cần đăng ký và không có giới hạn sử dụng.

Trực tuyến

Ứng dụng này hoàn toàn dựa trên trình duyệt web của bạn, không có phần mềm nào được cài đặt.

Tất cả các thiết bị được hỗ trợ

Ứng dụng này hoạt động trên mọi thiết bị có trình duyệt: điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính để bàn.

Hình ảnh phần ứng dụng web