itself

tools

Moja lokacija

Dohvati koordinate trenutne lokacije


Moja lokacija

Besplatno pružamo četiri usluge geolokacije: dijeljenje lokacije, geokodiranje, obrnuto geokodiranje i pronalaženje koordinata vaše trenutne lokacije.

Podijeli moju lokaciju : Neka ljudi znaju gdje ste

https://share-my-location.com/bs

Dijeljenje moje lokacije omogućava vam da obavijestite porodicu i prijatelje gdje ste, bilo da se pomogne sastanku ili iz vaše vlastite sigurnosti. Svoju lokaciju možete podijeliti sa svijetom dijeljenjem mjesta na kojem se nalazite na platformama društvenih medija, poput Facebooka ili Twittera, ili svoju lokaciju možete podijeliti e-poštom, SMS-om ili bilo kojim drugim dostupnim sredstvom.

Geokodiranje : Pretvorite adresu u koordinate

https://share-my-location.com/bs/geocoding

Geocoding je proces koji pretvara adresu ulice u koordinate zemljopisne širine i dužine. Ovo može biti korisno u mnogim situacijama kao što je mogućnost pozicioniranja bilo koje adrese na bilo kojoj mapi.

Obrnuto geokodiranje : Pretvori koordinate u adresu

https://share-my-location.com/bs/reverse-geocoding

Obrnuto geokodiranje proces je koji pretvara koordinate zemljopisne širine i dužine u adresu. Želite znati koja je adresa koja odgovara vašoj trenutnoj lokaciji ili pronaći adresu bilo koje točke na mapi, ovaj besplatni obrnuti alat za geokodiranje ono što vam je potrebno.

Uvod u koordinate zemljopisne širine i dužine

Koordinate zemljopisne širine i dužine dio su sistema geografskih koordinata koji može identificirati bilo koju lokaciju na Zemlji. Ovaj sistem koristi sfernu površinu koja pokriva Zemlju. Ta je površina podijeljena u mrežu i svaka točka na toj površini odgovara određenoj širini i dužini, baš kao što svaka točka na kartezijanskoj ravnini odgovara određenoj x i y koordinati. Ova mreža dijeli površinu Zemlje s dva niza linija koje vode paralelno s ekvatora i od Sjevernog pola do Južnog pola.

Linije paralelne s ekvatorom, tako da linije koje vode prema istoku prema zapadu imaju vrijednost stalne širine. Oni se, adekvatno, nazivaju paralelama. Linija koja ide točno preko ekvatora definirala je vrijednost zemljopisne širine 0. Krećući se prema sjeveru prema sjevernom polu, vrijednost zemljopisne širine povećava se od 0 do 90 na sjevernom polu. New York, koji se nalazi približno na pola puta između ekvatora i Sjevernog pola, ima geografsku širinu od 40,71455. Od ekvatora prema jugu vrijednosti zemljopisne širine postaju negativne i dosežu -90 na Južnom polu. Geografska širina Rio de Janeiro -22.91216.

Linije koje vode od Sjevernog do Južnog pola imaju konstantnu vrijednost zemljopisne dužine. Te se linije nazivaju meridijanima. Meridijan koji definira dužinu vrijednosti 0 prelazi Greenwich u Engleskoj. Krećući se zapadno od Greenwicha, recimo prema Americi, vrijednosti zemljopisne dužine postaju negativne. Vrijednosti zemljopisne dužine zapadno od Greenwicha kreću se od 0 do -180, a vrijednosti zemljopisne dužine prema istoku kreću se od 0 do 180. Mexico City ima geografsku dužinu -99.13939, a Singapur geografsku dužinu od 103.85211.

Koordinate zemljopisne širine i dužine na primjer se koriste u GPS-ima. U bilo kojem trenutku vaše se trenutne lokacije mogu precizno odrediti koordinatama zemljopisne širine i dužine.

Upute za dijeljenje vaše lokacije na različitim uređajima i aplikacijama


itself

tools

© 2021 itself tools. Sva prava zadržana.