itself

tools

Moja lokacija

Dobijte koordinate svoje trenutne lokacije


Moja lokacija

Besplatno pružamo četiri usluge geolokacije: dijeljenje lokacije, geokodiranje, obrnuto geokodiranje i pronalaženje koordinata vaše trenutne lokacije.

Podijeli moju lokaciju : Obavijestite ljude gdje ste

https://share-my-location.com/hr

Dijeljenje moje lokacije omogućava vam da obavijestite obitelj i prijatelje gdje se nalazite, bilo da se radi o pomoći u sastanku ili iz vaše vlastite sigurnosti. Svoju lokaciju možete podijeliti sa svijetom i dijeljenjem mjesta na kojem se nalazite na platformama društvenih medija, kao što su Facebook ili Twitter, ili svoju lokaciju možete podijeliti e-poštom, SMS-om ili bilo kojim drugim dostupnim sredstvom.

geokodiranje : Pretvorite adresu u koordinate

https://share-my-location.com/hr/geocoding

Geocoding je proces koji pretvara adresu ulice u koordinate zemljopisne širine i dužine. Ovo može biti korisno u mnogim situacijama kao što je mogućnost pozicioniranja bilo koje adrese na bilo kojoj karti.

Obrnuto kodiranje : Pretvori koordinate u adresu

https://share-my-location.com/hr/reverse-geocoding

Obrnuto geokodiranje proces je koji pretvara koordinate zemljopisne širine i dužine u adresu. Želite znati koja je adresa koja odgovara vašoj trenutnoj lokaciji ili pronaći adresu bilo koje točke na mapi, ovaj besplatni obrnuti alat za geokodiranje je ono što vam treba.

Uvod u koordinate zemljopisne širine i dužine

Koordinate zemljopisne širine i dužine dio su sustava geografskih koordinata koji može prepoznati bilo koje mjesto na Zemlji. Ovaj sustav koristi sfernu površinu koja pokriva Zemlju. Ta je površina podijeljena u mrežu i svaka točka na ovoj površini odgovara određenoj širini i dužini, baš kao što svaka točka na kartezijanskoj ravnini odgovara određenoj x i y koordinati. Ova mreža dijeli površinu Zemlje s dva niza linija koje vode paralelno s ekvatora i od Sjevernog pola do Južnog pola.

Linije paralelne s ekvatorom i tako linije koje vode prema istoku prema zapadu imaju vrijednost konstantne širine. Oni se, primjereno, nazivaju paralelama. Linija koja ide točno preko ekvatora definirala je vrijednost zemljopisne širine 0. Krećući se prema sjeveru prema sjevernom polu, vrijednost zemljopisne širine povećava se od 0 do 90 na sjevernom polu. New York, koji se nalazi približno na pola puta između ekvatora i Sjevernog pola, ima geografsku širinu od 40,71455. Od ekvatora prema jugu vrijednosti zemljopisne širine postaju negativne i dostižu -90 na Južnom polu. Rio de Janeiro ima zemljopisnu širinu od -22.91216.

Linije koje vode od Sjevernog do Južnog pola imaju konstantnu vrijednost zemljopisne dužine. Te se linije nazivaju meridijanima. Meridijan koji definira dužinu vrijednosti 0 prelazi preko Greenwicha u Engleskoj. Krećući se zapadno od Greenwicha, recimo prema Americi, vrijednosti zemljopisne dužine postaju negativne. Vrijednosti zemljopisne dužine zapadno od Greenwicha kreću se od 0 do -180, a vrijednosti zemljopisne dužine prema istoku kreću se od 0 do 180. Mexico City ima geografsku širinu -99.13939, a Singapur 103.95211.

Koordinate zemljopisne širine i dužine primjerice koriste GPS-ovi. U bilo kojem trenutku vaše se trenutačno mjesto može precizno odrediti koordinatama zemljopisne širine i dužine.

Upute za dijeljenje lokacije na različitim uređajima i programima


itself

tools

© 2021 itself tools. Sva prava pridržana.